Sinds 1 mei 2008 moet elke VvE actief zijn of worden. Dat houdt in dat er een reservefonds voor het groot onderhoud en een jaarrekening met begroting gemaakt moet worden en servicekosten worden berekend.

De reserves groot onderhoud worden berekend via de MOP (Meerjaren Onderhouds Plan).

De reden om het verrichten van financiële werkzaamheden uit te besteden kan zijn een gebrek aan financiële ondergrond óf om elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden.

We zijn een onafhankelijke partij die jarenlang grote expertise heeft opgebouwd in het opzetten en beheren van VvE’s. Mede daardoor kunnen wij u ook van goede adviezen voorzien.

Onze expertise ligt zeer zeker bij gecompliceerde VvE’s en VvE’s in Monumenten-panden.

Het wonen in een Monument vergt een andere benadering, daar de onderhoudskosten vaak hoog zijn, maar fiscaal aftrekbaar.

Een Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) kunnen wij leveren in samenwerking met Architectenbureau Jaap Dijkman, dat grote ervaring heeft op het bouwkundige vlak en via de MOP inzicht geeft in de kosten en de reserves die gemaakt moeten worden.

Wij hebben zowel in Amsterdam als in het Noorden van het land een vestiging.

Administrateur Vve
Vereniging huishoudelijk reglement
Modelreglement Vve